Wznowienie i wyznaczanie granic

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.

Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza

Opis Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza

Wznowienie granic

Opis Wznowienie granic

Rozgraniczenie

Opis Rozgraniczenie

Ustalenie granic

Opis Ustalenie granic

Mapa do odbioru budynku

Opis Mapa do odbioru budynku

Tyczenia budynków, obiektów inżynierskich oraz sieci uzbrojenia terenu

Geodezyjne wytyczenie obiektu na gruncie - pierwszy etap budowy. Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Po wykonaniu tyczenia następuje wpis do Dziennika Budowy.

Mapy numeryczne

mapa w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych. Mapę numeryczną można utworzyć kilkoma sposobami z użyciem różnych metod pozyskiwania danych:
  • geodezyjne pomiary bezpośrednie
  • digitalizacja map kreskowych

Inwentaryzacja powykonawcza budynków

Po zrealizowaniu obiektów budowlanych należy wykonać ich inwentaryzację po wykonawczą. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego (należy pamiętać że zgodnie z prawem geodezyjnym elementy podziemne należy mierzyć przed ich zasypaniem).

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych - to mapy, na których opracowuje się projekty zagospodarowania działki lub terenu. Mapa do celów projektowych winna być aktualna, obejmować teren inwestycji oraz obszar otaczający inwestycję.

Podział nieruchomości

W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny. Czas realizacji

Mapa do PINB

Opis Mapa do PINB

Ostatnio realizowane

  • ulica G.R.N., Sportowa (Lesznowola);
  • ulica Borowa (Wilcza Góra);
  • ulica Kwiatowa, Polna, Miła (Mysiadło);
  • ulica Orna (Nowa Wola);
  • ulica Kaczeńców (Magdalenka);
  • ulica Wilgi (Zgorzała).

Galerie Zdjęć

Osiedle Szmaragdowe

Realizacja w 2016

Zeskanuj QR code Wizytówkę

Kontakt do Geodezja WP Wizytówka QR Code

lub

Kontakt

Geodezja Włodzimierz Ptaszyński

ul. Chopina 16

05-500 Piaseczno

Godziny otwarcia: 8-16, pon-pt

+48 502 27 27 28

geodezja-wp@wp.pl

NIP: 123-087-27-15


Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość spotkania się/ odbioru dokumentów w:

Jeziórko, ul. Kolejowa 11

05-540 Zalesie Górne

Mapa