Postanowienie o możliwości podziału

W niniejszym rozdziale pragnę w skrócie przybliżyć Państwu proces dokonania „typowego” podziału nieruchomości na przykładzie powiatu piaseczyńskiego. (oczywiście zachodzą też odmienne przypadki w których procedura dokonywania podziału wykonywany jest nieco inny sposób jak choćby: podziały dla celów sądowych, wyjście ze współwłasności, wydzielenie działki budowlanej, podział gruntów rolnych, podziały nieruchomości pod cele publiczne itd.) W przypadku istnienia dla dzielonej działki obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności należy:

Wystąpić do gminy o wydanie „Postanowienia o możliwości podziału”. Do podpisanego i wypełnionego wniosku o wydanie w/w postanowienia należy dołączyć:

 • wstępny projekt podziału wykonany przez uprawnionego geodetę na kopii mapy zasadniczej
  odpis z księgi wieczystej (nie starszy jak 3 miesiące), a w przypadku braku Akt Własności Ziemi lub inny dokument poświadczający prawo własności (Akt notarialny lub Postanowienie Sądu o nabyciu spadku nie są dokumentami własności lecz dokumentami przenoszącymi prawo własności)
 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej (nie starszy jak 3 miesiące)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (pobieramy go w miejscowym urzędzie gminy)
  Urząd gminy ma max. 30 dni na wydanie w/w postanowienia od momentu jego złożenia.

  Uwaga

  odpis z Księgi Wieczystej pobieramy w sądzie wieczysto-księgowym np. w Piasecznie lub Warszawie
 • wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej pobieramy w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się w miejscowym urzędzie gminy Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Tarczyn, Góra Kalwaria, Piaseczno lub Prażmów.
 • kopię mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej pobiera się w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w Biurze podawczym

Etap II. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w składnicy map